• Voor kinderen, jongeren en ouders in het buitenland
  • Veerkracht
  • Zijn wie je bent
  • Ook bij remigratie

Privacy verklaring

                                                                                                                       

Privacyverklaring Jij blijft jij – praktijk voor online hulpverlening

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om de hele verklaring door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Jij blijft jij - praktijk voor online hulpverlening, gevestigd aan H.J. Textorstrjitte 11 8464 VS Sint Johannesga, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens zijn alleen voor Jij blijft jij. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Jij blijft jij verwerkt:

 - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch - Gegevens over jouw activiteiten op onze website - Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Jij blijft jij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Jij blijft jij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Jij blijft jij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@jijblijftjij.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Verwerken persoonsgegevens

Door het invullen van het contactformulier op de website van Jij blijft jij ga je ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Jij blijft jij. Mocht je ja zeggen op werken met Jij blijft jij, dan vraagt Jij blijft jij je om meer gegevens. Er wordt alleen naar zaken gevraagd die van belang zijn voor de samenwerking. Voor goede begeleiding is het noodzakelijk dat Jij blijft jij een dossier aanlegt. Jouw dossier bevat jouw ANW-gegevens, aantekeningen, gespreksverslagen, resultaten van oefeningen en gekozen interventiemethodieken en/of behandelingen.  Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij Jij blijft jij. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat Jij blijft jij informatie over of van jou doorgeeft dan is dat uiteraard alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt

Jij blijft jij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij je af te leveren - Het afhandelen van jouw betaling - Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder - Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten - Jij blijft jij analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat Jij blijft jij jouw gegevens beschermt. Dat doe ik ook. Jij blijft jij heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Jij blijft jij houdt zich aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Op internet bewaart Jij blijft jij niets van jou. Alles wat wij via Skype of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en laptop. Deze zijn beveiligd met een code.

Niet digitale gegevens

De dingen die Jij blijft jij opschrijft over jou, worden bewaart in een afgesloten kast. Je mag er dus gerust op zijn dat Jij blijft jij niets van jouw persoonlijke gegevens deelt met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Bewaartermijnen

Jij blijft jij zal jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houdt  Jij blijft jij zich aan de wettelijke en fiscale verplichtingen. Jij blijft jij hanteert de volgende bewaartermijnen:

NAW gegevens                - 1 jaar na beëindiging contact, omdat Jij blijft jij het dossier tot 1 jaar na afloop van de

                                             hulpverlening bewaart en de NAW gegevens in het dossier staan.

Dossier                             - 1 jaar na beëindiging contact, omdat Jij blijft jij het dossier nodig kan hebben als je binnen 1 jaar                                               na het beëindigen van het contact weer behoefte hebt aan contact.

Factuur                            - 7 jaar, omdat de belastingdienst mij dat wettelijk gezien verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jij blijft jij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Jij blijft jij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Jij blijft jij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jijblijftjij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Jij blijft jij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Jij blijft jij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jij blijft jij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken

 Jij blijft jij gebruikt functionele, analytische cookies en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Ik gebruik ook een facebook pixel. Dit is een stukje code die op mijn website geplaatst is om meer te weten te komen over mijn doelgroepen. De doelgroepen kunnen hierdoor gemeten, geoptimaliseerd en ontwikkeld worden voor mijn Facebook-advertentie. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Jij blijft jij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@jijblijftjij.nl. Jij blijft jij heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen - TLS (voorheen SSL) Jij blijft jij verstuurt jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. - DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomt Jij blijft jij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.